1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Giriş Kayıt

GİRİŞ YAP

Username
Şifre *
Beni hatırla

YENİ HESAP EKLE

(*) ile işaretli alanlar zorunludur .
Name
Username
Şifre *
Şifre Doğrula *
Email *
Email Doğrulal *
Captcha *

Yeni İletişimTeknolojileri, Siyasal Katılım, Demokrasi

“İletişim teknolojilerindeki gelişmeler dünyadaki kültürlerin ve kimliklerin karşılaşma olasılığını her geçen gün daha da artırmaktadır. Geçmişte herhangi bir yerde meydana gelen bir olayın dünyanın geri kalan bölgelerinde duyulması genellikle haftalar hatta aylar alırken, bu gecikmeden dolayı olayın etki boyutları kısıtlı kalmaktadır. Günümüzde ise tamamen tersi bir durum söz konusudur ve herhangi bir yerde yapılan bir açıklama birkaç saat sonra dünyanın her tarafında etkisini hissettirebilmektedir. Yeni iletişim teknolojileri ile yeryüzünde kültürel, bilimsel, siyasal ve sosyal mübadelelerin hızı artarak engellenemez hale gelmiştir. Çünkü insanlar sınır tanımayan yeni iletişim teknolojileri ve iletişim ağları ile oturduğu yerden bütün dünyayı takip edebilecek imkana sahiptir…”

Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi  Doç. Dr. Süleyman KARAÇOR’ın Celal Bayar Üniversitesi İİBF dergisi’nde yayınlanan (cilt:16, sayı:2, 2009) makalesinin tam metnine aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Yeni İletişimTeknolojileri, Siyasal Katılım, Demokrasi


 

Milletin Temsili

"Temsil, özellikle egemenlik kavramı ile olan yakın ilişkisinden dolayı kamu hukuku ve siyaset bilimi literatürünün tartışmalı konularındandır. 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 80. maddesinde “Milletin temsili” kenar başlığıyla “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler” hükmü yer almaktadır. Bu hükümden iki temel ilke karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki, milletvekillerinin bir bütün olarak milleti temsil etmeleri (milletin temsili ilkesi), diğeri de emredici vekalet yasağıdır. Her iki ilke de temsili demokrasinin bir sonucudur ve temsilcilerin  (milletvekillerinin) hukuki statüsüne ilişkin olarak önemli sonuçları bulunmaktadır. Diğer taraftan, demokratik egemenlik anlayışı siyasal temsil bakımından köklü bir dönüşümü ifade etmektedir. Yine, modern demokratik devlet ulus devlet temelinde yükselmiştir. Milletin temsili, bu anlayışların bir sonucudur. Bir başka önemli husus, temsilin, seçim müessesesi ile olan yakın ilişkisidir. Nitekim, temsilciler seçimlerle belirlendiğinden, seçim sistemleri milletin temsili ilkesini şekillendirmede belirleyici bir role sahiptir..."

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tevfik Gülsoy’un makalesinin tam metni için lütfen başlığın üzerine tıklayınız:

MİLLETİN TEMSİLİ
 

Türkiye’de Negatif Siyasal Reklamlar

“Demokratik toplumlarda siyasi parti ya da adaylar çeşitli yöntemler kullanmak suretiyle insanları etkilemeye ve kendilerine oy vermeleri konusunda ikna etmeye çalışırlar. Bu stratejilerden birisi de hiç şüphesiz negatif siyasal reklamlardır. Negatif siyasal reklamcılık, rakip adayın kişisel özelliklerine, ortaya attığı ve savunduğu düşüncelere veya üyesi olduğu partilere yönelik saldırıları içeren reklamlar olarak ön plana çıkmaktadır. Bu tür reklamlar vasıtasıyla rakip parti ya da adayın yeterliliği ve gücü sorgulanırken; seçmen nezdinde onlara ilişkin bir şüphe yaratılmak istenmektedir. İşte bir siyasal kampanya stratejisi olarak negatif siyasal reklamcılığın konu edildiği bu çalışmada, 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçimleri’nde Türkiye’deki siyasi partilerin negatif siyasal reklamları kullanma sıklıkları, hangi tür negatif reklamlara daha çok önem verdikleri ve bu tür reklamlarda ön plana çıkarılan konuların neler olduğu tartışılmıştır. İçerik çözümlemesi bulgularına göre; negatif siyasal reklam kullanımı bakımından seçim dönemleri ve partiler arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmaktadır. Analiz edilen üç seçim dönemi içerisinde negatif siyasal reklamların en çok kullanıldığı dönem 24 Aralık 1995 Genel Seçimleri’dir. 1995 Seçimleri’nde ANAP, CHP, DYP ve RP; 1999 Seçimleri’nde CHP, DYP ve FP; 2002 Seçimleri”nde ise ANAP, CHP, DYP ve MHP siyasal kampanya çalışmalarında negatif reklamlara yer veren partiler olmuştur…”

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şükrü Balcı’nın daha önce Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde (2007/17) yayınlanan makalesinin tam metnine aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

TÜRKİYE’DE NEGATİF SİYASAL REKLAMLAR: 1995, 1999 VE 2002 GENEL
SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

 

Erkeksi Siyasetin “Erk”siz Dublörleri

“Erkeklerle eşit haklar elde etmek için iki yüz yıl boyunca mücadele veren kadınların bu çabaları, onların siyasal alanda bir ölçüde de olsa seçme ve seçilme haklarını kazanmalarını sağlamıştır. Ancak bütün bu çabalar sonunda kazanılan bu haklar, erkek egemen zihniyetin kalıpları içinde hukuksal düzenlemeler açısından bakıldığında, büyük bir kazanım olarak kabul edilse bile, uygulamada istenilen olumlu sonuçlara ulaşamadığı ve çoğu yerde biçimsel kaldığı gerçeğinden hareket edildiğinde, eril siyasetin yapısının değiştirilmesini gerçekleştiremedigi görülmektedir. Bu çalısmanın amacı, Türkiye’deki siyasi yapılanma içerisinde kadının görünmezliğini ele almaktır. Bugün için öncelikle siyasetle ilgili kavramsal açıklamalar yapılacak ve daha sonra toplumsal cinsiyet olgusu kısaca ele alınarak, kadınların siyasi platformda egemen yapı tarafından nasıl çevrelendiği konusuna yer verilecektir…”

Sosyolog Yonca Altındal’ın daha önce Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde (Cilt: 12 Sayı: 21, 2009) yayınlanan makalesinin tam metnine, aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Erkeksi Siyasetin “Erk”siz Dublörleri


 

Siyasal Kampanya Yönetimi

"Siyasal kampanya kavramı anadamar çalışmalar tarafından siyasal pazarlama kavramı içinde tanımlanmaktadır. Yaklaşımlar sürecin bütün unsurlarını değil sadece odaklandığı bazı birimlerini ele almaktadır. Eleştirel yaklaşım siyasal iletişim sürecini temsil, demokrasi gibi kavramlarla tanımlamakta ve dezavantajlı politik yapıların siyasal sistem içinde temsil eksikliğine dikkat çekmektedir. Bu çalışma sürecin bütün unsurlarını içeren ve demokratik temsile dayanan kampanya yönetim alternatifini ortaya koymayı amaçlamaktadır..."

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem YAŞIN’ın makalesinin tam metnini okumak için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız:

SİYASAL KAMPANYA YÖNETİMİNDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

 

En Son Haberler YENİ

CALL FOR CHAPTERS: DEADLINE EXTENDED TO…

CALL FOR CHAPTERS: DEADLINE EXTENDED TO JUNE 9TH, 2017   CONTEMPORARY APPROACHES TO POLITICAL PARTICIPATION

Description For a sound and working de…

Devamını Oku...

Referandum Kampanyaları, Cumartesi Günü…

Referandum Kampanyaları, Cumartesi Günü Başkanlık Referandumu Paneli’nde Tartışılacak

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü tarafın

Devamını Oku...

CALL FOR CHAPTERS: CONTEMPORARY APPROAC…

Description   For a sound and working…

Devamını Oku...

Dünya Medyasında Türkiye İmajı, Yarın İs…

Dünya Medyasında Türkiye İmajı, Yarın İstanbul’da Tartışılacak

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü tarafın

Devamını Oku...

TASAM’dan 8 Yeni Kitap…

“Ülke Markası” İnşasında Kamu Diplomasis…

“Ülke Markası” İnşasında Kamu Diplomasisinin Stratejik Rolü

Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN tanbul Ünive

Devamını Oku...

TASAM Yeni Adresine Taşındı…

TASAM Yeni Adresine Taşındı

TASAM, İstanbul Merkez Ofisi Tarihî Yar

Devamını Oku...

Siyasal İletişimde Hikaye yada Strateji:…

Siyasal İletişimde Hikaye yada Strateji:Efsaneler,Gerçekler...

Prof. Dr. Ferruh Uztuğ Türkiye’de siya…

Devamını Oku...

Dünya Görüşü, Varlık Tasavvuru ve Düzen…

Dünya Görüşü, Varlık Tasavvuru ve Düzen Fikri: Medeniyet Kavramına Giriş

  Doç. Dr. İbrahim Kalın “…

Devamını Oku...

Liberalizmin Soy Kütüğü…

Liberalizmin Soy Kütüğü

  Yıldız Teknik Ünv. Sosyoloji B…

Devamını Oku...

Prev
Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Çok Okunan Makaleler

İngilizce Makaleler…

Seçim Sistemleri…

<!-- /* Font Definitions */ @font…

Devamını Oku...

Sertifikalı Siyasal Eğitim Pro…

Sertifikalı Siyasal Eğitim Programı

“SİYASET OKULU” PROJESİsp; 

Devamını Oku...

“Kamuoyu Oluşturma” ve “Gündem…

Türkiye’de gündem belirleme konusunda ça…

Devamını Oku...

Türkiye'de Seçimler…

<!-- /* Font Definitions */ @font…

Devamını Oku...

Kamuoyu…

KAMUOYU Kamuoyu kavramı, siyaset b…

Devamını Oku...

Siyasal Kültür…

Her siyasal sistemde, toplum üyelerinin…

Devamını Oku...

Siyasal Partiler…

<!-- /* Font Definitions */ @font-fa…

Devamını Oku...

Kadromuz…

Çalışma Konularımız…

 - Küresel süreçte Türk siyasetindeki ge…

Devamını Oku...

Prev
Next
  • 1
  • 2
  • 3