1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Giriş Kayıt

GİRİŞ YAP

Username
Şifre *
Beni hatırla

YENİ HESAP EKLE

(*) ile işaretli alanlar zorunludur .
Name
Username
Şifre *
Şifre Doğrula *
Email *
Email Doğrulal *
Captcha *

"Ekonomi seçmen davranışını doğrudan etkiliyor..."

“Seçmen davranışı” siyasal iletişim alanının en az bilinen, üzerinde çalışma yapılan konularının başında geliyor. Türkiye’de siyasi partiler, oy istedikleri seçmenin tutum ve davranışlarını yeterince bilmiyor ne yazık ki… Seçmen davranışı konusunda ABD'nin Illinois Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akarca’nın yaptığı bilimsel bir araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. ''Ekonomik performans ve siyasi sonuçları: Türkiye'de 1950 ile 2004 yılları arasında yapılan genel ve yerel seçimlerin bir analizi'' başlıklı çalışmada ''Türk seçmeni oy verirken hükümetin ekonomik başarısını dikkate alıyor mu?'' sorusuna da cevap arandı.

Araştırma sonucuna göre, Türk seçmeni, hükümetin ekonomik performansını değerlendirirken, seçimden önceki bir yılı esas almakta ve bu kapsamda ekonomik büyüme ve enflasyon olgusu oyunun rengini belirlemesinde önemli göstergeler olarak ortaya çıkmaktadır. Araştırmanın bir başka sonucuna göre de, Türkiye’de seçmenler değerlendirme yaparken, bir yıldan daha geriye gitmiyorlar. Ayrıca seçmenler, önceki seçimlerde oy verdikleri partiye yeniden oy verme eğilimi gösteriyorlar ancak oy verdikleri partiye verdikleri desteği, zaman içinde de geri çekebiliyorlar.

Açık Radyo’nun sorularını cevaplandıran Prof.Dr. Ali Akarca, araştırmasıyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Sizlere bu ilginç söyleşiyi takdim ediyoruz:

Ömer Madra: Prof.Dr. Ali Akarca, Prof. Dr. Aysıt Tansel ile birlikte yaptığı ve çok yakında yayımlanan bir çalışmasında Türkiye’deki bütün seçimleri bir ekonomik bir model çerçevesinde ele almış. Bu çalışma üzerinde biraz konuşmak üzere kendisi ile telefon bağlantısı kurduk. Burada Açık Gazete’nin Ekonomi Notları köşesinden tanıdığınız, programcımız ve “ekonomi muhabirimiz” Hasan Ersel de stüdyoda, Ali Bey’le konuşacak. Hoşgeldiniz ikiniz de.

Hasan Ersel: Hoşbulduk! Sayın Akarca, çok güzel bir yazınız yayımlandı, Aysıt Tansel’le birlikte Public Choice’da. 1950-2004 yılları arasındaki Türkiye’deki bütün seçimleri ele alıyorsunuz. Hem parlamento hem de yerel seçimleri ele alıp, iktisadi başarımla, iktisadi performansla siyasal sonuçlar arasında ilişki kuruyorsunuz. Bunun üzerinde sizinle konuşmak istiyorduk, kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben önce sizleri, yazarları tanıtmak istiyorum. Prof. Dr. Ali Akarca Chicago’daki Illinois Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Alanı iktisat. İkinci yazar olan Prof. Dr. Aysıt Tansel ODTÜ İktisat Bölümü öğretim üyesi. Herşeyden önce bu çalışmanızdan dolayı sizi utluyoruz, çok güzel bir yayın olduğu için başarınızı da kutluyoruz. *

Ali Akarca: Teşekkür ederim.

HE: Bu çalışmada ekonominin performansı ile, itkidardaki parti ve koalisyonsa partilerin performansını araştırıyorsunuz; bu nitelikleriyle çalışma Türkiye bağlamında bir ilk sayılabilir değil mi?

AA: Evet öyle diyebiliriz. Şu bakımdan: dediğiniz gibi, 1950’den bu yana yapılan tüm seçimleri inceliyoruz, yarım yüzyılı aşkın bir süre. Sonra değişik seçim türlerini inceliyoruz, milletvekili genel ve ara seçimleri, senato, il genel meclisi seçimlerini birlikte inceliyoruz. Bu, hem gözlem sayısını arttırıyor, hem de seçmenin değişik seçimlerde aynı şekilde oy verip vermediğini kontrol etmemizi sağlıyor. En önemlisi, ekonometrik metodlarla tüm faktörlerin etkilerinin bir arada ele alınmalarını sağladık. Yani bir değişkenin etkisi diğer faktörlerin etkilerinin sabit tutulduğu bir ortamda ölçüldü. Diğer çalışmalarda öyle değil o bakımdan bir ilk diyebiliriz.

ÖM: 46 seçimlerini bu hesaba katmamanızın sebebi herhalde kendiliğinden ortaya çıkıyordur, ama bir kere de sizin ağzınızdan duymak istedik. Şaibeli, hatta geçerliliği hiç tartışmaya yer bırakmayacak kadar hileli bir seçim olduğu söylenir hep, o yüzden mi?

AA: Aslında 46 seçimlerini de dikkate aldık, ama şu şekilde: iktidarın bir önceki seçim oy oranı, denklemimize izah eden bir faktör olarak giriyor. Yani 1946 seçimi sonucu, izah edilen değil de izah eden, açıklayıcı, bir faktör olarak ele alındı. 1946’dan önce serbest sayilabilecek bir seçim olmadığı için 1946 secim sonucunu izah edemedik. Şaibeli olduğu da muhakkak.

HE: Konunun Türkiye kısmına girmeden bir şey sormak istiyorum; diğer ülkelerde de seçmenlerin hangi düşüncelerle, hangi motiflerle oy verdiği üzerinde çalışmalar yapılmış, bu çalışmalarınızda ana çizgileri itibariyle Türkiye’deki seçmen davranışları, dünyadaki diğer demokratik ülkelerdeki seçmen davranışlarından farklılık gösteriyor mu? Yoksa benzerlikler mi hakim?

AA: Aslında Türk seçmenlerin davranışları temelde diğer ülkelerdekilerle hemen hemen aynı çıkıyor. Literatürde, diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda seçmenin üç şeye baktığı tespit edilmiş; Birincisi, seçmenler hükümetin ekonomik performansına bakıyorlar, eğer iyi ise ödüllendiriyorlar, kötü ise cezalandırıyorlar. Bu bir kaygı. İkincisi, bir kısım seçmen iktidarın gücünü dengelemek için başka bir partiye oy veriyor. Buna literatürde “stratejik oy verme” diyorlar. Bu iktidarı değiştirmeyecek seçimlerde, örneğin bizim yerel seçimlerde veya ABD’deki başkanlık dönemi ortasına denk gelen Kongre seçimlerinde daha belirgin olarak yapılıyor. Üçüncü nokta da, seçmenler kendi çıkarlarını ve ideolojilerini temsil eden partileri tercih ediyorlar. Yani bazı seçmenler ekonomik durum nasıl olursa olsun kendilerini koruduklarına, düşüncelerine uyduğuna inandıkları partilere oy veriyorlar, bu da biraz atalet (inertia) yaratıyor.

ÖM: Buna rasyonel davranış diyebilir miyiz?

AA: Seçmen bütün bilgiyi dikkate almıyor. O bakımdan rasyonel değildir diyebiliriz, ama şu bakımdan rasyonel: Bir caydırıcılık meydana getiriyor, şayet hükümet kendi ihtiyaçlarına cevap vermiyorsa. Yani geçmiş başarıma bakarak oy verdiği için ileriki iktidarlara bir caydırıcılık yaratmış oluyor. O bakımdan rasyonel diyebiliriz. Ama tüm bilgiyi dikkate almadığı için rasyonel değil gibi de gözükebilir.

HE: Ben çalışmanızın tüm sorularını değil ama bazılarını bir fikir verebilmek için sayayım. Ondan sonra şunu soracağım: Bu soruları seçmenizin nedenleri ne, sizde bu soruların yanıtlarının bulunması niçin önemli geldi? Sorularınızdan bazıları şunlar: “Seçmenler oy verirken hükümetin iktisadi başarımını hesaba katıyorlar mı? Seçmenler enflasyona büyüme kadar önem veriyorlar mı? Geçmişte oy verdikleri partilere bağımlılıklarını sürdürme eğilimi gösteriyorlar mı? İktidardaki partiye oy vermeme eğilimi sergiliyorlar mı? Yakın geçmişe, uzak geçmişe oranda daha çok mu önem veriyorlar? Eğer hükümet bir koalisyonsa, sonuçlardan koalisyonun büyük ve küçük ortaklarını eşit biçimde mi sorumlu tutuyorlar?” Ve, tabii, başka sorularınız da var.

AA: Seçim ekonomisi uygulanıp uygulanmayacağı, hükümetlerin ömürlerinin uzun veya kısa olması, seçimlerin erken yapılıp yapılmaması, bu soruların yanıtlarına bağlı. Mesela, seçmenler enflasyona ekonomik büyümeden daha az önem veriyorlarsa ve hükümetin yakın geçmişteki performansına uzak geçmiştekinden daha fazla önem veriyorlarsa, o zaman seçim ekonomisi uygulanmasını teşvik etmiş oluyorlar. Ayrıca ekonomik performanstan tüm koalisyon ortakları aynı şekilde etkilenmiyorlarsa, ortaklar arası sürtüşme ve dolayısıyla koalisyonun bozulma olasılığı artıyor. O zaman hükümetler kısa ömürlü oluyor. Bir diğer soru da şuydu; “Seçmenler güç dengelemek için başka partilere yöneliyorlar mı?” Örneğin yerel seçimlerde böyle yapıyorlarsa, bu demokrasi açısından yararlı olmakla birlikte, ekonomi politikalarının koordinasyonu bakımından sorun yaratabilir. Bir de zaman içinde iktidar partilerinin oy kaybedip kaybetmediklerini soruyoruz. Verdikleri kararlar, uzlaşılar, yerine getiremedikleri vaatler... Dolayısıyla iktidar partileri iktidar oldukları süre esnasında çok hızlı bir şekilde oy kaybediyorlarsa, hükümetlerin ömrü yine kısa olacak, seçimler daha sık ve erken olacaktır. O zaman memleket daha az deneyimli politikacılar, partiler tarafından yönetilecektir. O bakımdan bu soruların cevapları önemli.

HE: O zaman şu son noktadan başlayalım… Özetle dediniz ki; “iktidar yıpratıyor.” Öte yandan, belirttiğiniz üzere, seçmenin partisine bağlılığından kaynaklanan bir oy hareketsizliği de var. Bu bulgunuz çok önemli, yani “sadece iktidarda olmak, -bir krize falan yol açmasa bile- oy kaybına yol açar” diyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız ve etkisi ne kadar? Az mı çok mu, nasıl değerlendiriyorsunuz?

AA: Seçmenlerin büyük bir bölümü, eski oy verdiği partiye oy veriyor, yani bir hareketsizlik var. Ancak iktidar partileri taraftarlarının %18’lik bir bölümü gücü dağıtmak için stratejik olarak oy veriyor, başka bir partiyi seçiyor. Bir de iktidarda oldukları sırada yapmak zorunda kaldıkları uzlaşılar, rafa kaldırdıkları vaatler, verdikleri zor kararlar dolayısıyla, hükümet partilerinin küstürdüğü seçmenler var. Bunlar da iktidarda geçen süre arttıkça yükseliyor. İktidar partileri, ortalama olarak her yıl oylarının %5 kadarını kaybediyorlar. Bu durum iktidarlara erken seçim tercihi yaptırabiliyor, ancak daha ziyade buna zorlanıyorlar gibi geliyor bana. Yani kaybettikleri destek dolayısıyla idare etmek güçleşiyor. Bir de milletvekilleri, seçilememek kaygısıyla başka partilere gidiyor veya başka partiler kuruyor. Yani 2002 seçimleri öncesi ANAP’tan AKP’ye olan transferler gibi, DSP’den İsmail Cem grubunun ayrılıp başka bir parti kurulması gibi. İktidar partilerindeki siyasi sermaye aşınmasından dolayı, milletvekilleri seçilme kaygısı duyarak, partilerinden ayrılıyorlar. O da erken seçime gitme zorunluluğu yaratıyor bence.

HE: Dolayısıyla bu seçim döneminin uzatılması şeklindeki yasal düzenleme aslında Türkiye’nin siyasi gerçeklerine biraz ters düşen bir şey oldu.

AA: Evet. Aslında şimdiye kadar normal zamanında yapılmış tek seçim yok. Eski anayasada 4 yılda birdi, yeni anayasada yani 83 anayasasında 5 yılda bir. Anayasada öngörülen sürede olan seçim yok, hep erken yapılmış. O bakımdan Türkiye gerçeklerine göre 4 yıldan daha öte bir seçim olmaması lazım, hatta daha bile erken olabilir.

ÖM: Yani, şimdiye kadarki en uzun süreli buydu denebilir, 4 yılı biraz aşmış olarak değil mi?

AA: Evet.

HE: Bu aşınma, yani iktidarda olmanın aşınması, Türkiye’deki rakam yıllık %5, sizin izleniminize, bilginize göre dünyada benzer çalışmalara göre yüksek bir oran mı, yoksa bu da başka ülkelerde de benzer bir durum mu?

AA: Aslında biraz fazla, fakat %18 stratejik kayıpla birlikte, zaman içınde olan aşınmayı da dikkate aldığımızda, Amerika’daki seçimlerle benzer çıkıyor, çok farklı değil. Bir de 1957 seçimleri ile ilgili bizde bir çalışma yapılmıştı. Cem Çakmak’ın yaptığı bir çalışmada da aynı oran çıkıyor. Gerçi o sadece denkleminin izah gücünü artırmak için bir önceki seçimi değişken olarak almış, ama onun bulduğu parametreye baktığımızda böyle bir sonuç çıkıyor. Aşağı yukarı 3,5 sene zarfında %43’lük filan bir kayıp olmuş. Başka ülkelerdeki çalışmalarda da aşağı yukarı aynı çıkıyor. Ancak, bizde partiler ilk baştan çok yüksek oy almadılarsa, o zaman tabii bu önemli oluyor. Bir parti %52-55 gibi bir oy oranı ıle gelmişse, oradaki aşınmanın iktıdarın devamına çok fazla etkisi olmuyor. Bahsettiğim %5, tüm oyların %5’i değil, partinin bir önceki seçimde aldığı oy yüzdesinin %5’i. O bakımdan Türkiye’de uzun süreli iktidarların hepsinde iktidarın ilk baştaki oy oranının çok yüksek olduğunu gorürüz. Mesela Demokrat Parti’nin oyu %50’yi aşkın, ANAP’ınki %45’in üstünde, yani o gibi durumlarda iktidar uzuyor. Bu son durumda da herkes 34.3 rakamını telaffuz ediyor, ama 2004 seçimlerinde AKP’nin oy oranı yüzde 41.7 idi, yani neredeyse ANAP’ınkine yaklaşıyor. Bir de tabii barajlardan dolayı özel durum var, diğer partilerin dışarıda kalması dolayısıyla biraz daha uzun sürdü iktidar.

HE: Tabii hiç olmazsa iktisatçıları ilgilendiren taraf, bu ekonomik performans ile iktidarın oy oranı arasındaki ilişki. Önce büyüme performansına bakalım, iktidarın o iktidarda olunan sürece büyüme performansı, iktidar partisinin oylarını nasıl etkiliyor? Bütün dönemindeki performansı mı etkiliyor yoksa başka türlü mü bakıyor seçmenler?

AA: Bizim bulduğumuz Türk seçmenin bir yıldan geriye bakmadığı, ama bu diğer ülkelerde de aynen böyle. Yani seçimden önceye düşen bir yıla bakıyor, ondan daha geriye bakmadığı anlaşılıyor.

HE: “Hafıza-i beşer nisyan ile malûldür” derlerdi eskiler… Bu çok önemli bir nokta, Örneğin ben bugüne baktığım zaman, yani önümüzdeki seçime baktığım zaman, geçmiş bir yıl kabaca iyi bir ekonomik performans var gibi görünüyor. Bunu tabii tartışabiliriz, ben büyüme hızı açısından söyledim. Tabii “istihdam yarattı yaratmadı, tatmin edici istihdam yarattı yaratmadı” gibi başka boyutları olabilir. Ama öyle gözüküyor ki, bu dönem pozitif, siz de öyle mi yorumluyorsunuz?

AA: Bizim çalışmamızda büyüme hızından kastettiğimiz, kişi başına düşen reel GSYİH’daki artış, o da zannediyorum 2006’da %4.6 civarında idi. Tabii büyüme daha fazla, yani GSYİH olarak alırsak.

HE: Tabii. Fakat kişi başına bu rakam da Türkiye’nin uzun dönem performansında kötü bir rakam değil.

AA: Değil.

HE: Bana şu ilginç geldi; büyümenin son bir yıldaki kişi başına gelir artışı seçmen davranışlarını etkiliyor, ama iktidarda kalmanın yıpratması birikimli bir etki. Bunu, bu farklılığı nasıl açıklıyorsunuz?

AA: İktidarda kalmanın etkisinin birikimli olması, her karardan hoşnutsuz olanlar olması ve bunların küstürülmesiyle ilgili. Yani iktidarda geçen süre uzadıkça alınan kararlar ve dolayısıyla küstürülenler de artıyor, birikiyor. Her kişi bir karardan etkileniyor, küsüyor partiye, o şekilde. Yani, uzun süre iktidarda kalan bir parti daha çok karar almış oluyor, daha çok uzlaşı yapmış oluyor, daha çok kişiyi kızdırmış oluyor. Muhalefetteki gibi değil, iktidarda olunca kararlar almak gerekiyor, bazıları zor kararlar, taraftarlarının bir kısmını hayal kırıklığına uğratıyor. O zamanla birikiyor.

ÖM: Çok acayip gelmezse şöyle bir şey geliyor aklıma, bir yandan iktidarda bulunmanın verdiği yıpratıcılığın düşüşü var, bir yandan da son bir yılda eğer performans iyi ise onun da bir destek getirmesi mümkün iktidara. Bunlar birbirlerini ifna ediyorlar mı eski değimle, nasıl yorumlayabiliyoruz?AA:
Eğer, “diğer konulara girmeden şimdiden bir tahmin yapalım” diyorsanız yapalım. Bizim bulgularımızdan bir tanesi, 2002 seçimlerinin diğer bütün seçimlerden çok farklı olduğu. Denklemimize bir kukla değişken koyarak o seçimin farklılığını ölçtük. Bizim modelimize göre iktidarda kaldığı süre zarfında iktidar partilerinin oy kaybı oluyor, ekonomik performanstan dolayı artıları veya eksileri olabiliyor. Bir de stratejik oylama dolayısıyla oyları düşüyor vs. Bütün bu faktörleri dikkate aldığımızda, kaybetmeleri gereken oydan %24.56 puan daha fazla oy kaybetmiş, 2002 yılında iktidar olan üç parti, yani DSP, MHP ve ANAP. Oyların dörtte biri diğer partilere kaymış vaziyette. Zaten dikkat ederseniz şimdiki seçimlerde de büyük mücadele o oyların geri alınması üzerinde oluyor. Yani bu seçmenlere, “bazı şeylere kızdınız gittiniz, ama rejim elden gidiyor” şeklinde bir söylem kullanılıyor. Herhangi bir öngörüde bulunurken 2007 seçimleri için bu oyların gittikleri yerde kalıp kalmayacaklarini bilmek gerek, yani bizim kukla değişkenimizin 2007 değerini bilmek. Eğer 2004 yılı seçimlerini baz alırsak, 2002’de ve 2004’de AKP’ye giden oylar, geriye dönmeyecek varsayımını yapmış oluyoruz. Ancak normal aşınma vs. ile ilgili olarak bir oy kaybı olacak diyoruz. İktidarda olmanın %9.3’lük bir avantajı var, yani ana iktidar partisi bazı taraftarlarını kaybediyor, ama iktidarın getirdiği imkânlardan yararlanarak başka partilerden de oy aktarabiliyor, o yüzde 9.3 puan çıkıyor. Biraz önce bahsetmiştim, iktidar oylarının %18’ini kaybediyor demiştim, 41.7’nin %82’sini aldığınız zaman oradan da bir artı %34.2 çıkıyor. Büyümeyi yuvarlak %4,5 alalım dedim, çünkü 2007 rakamları daha çıkmadı. Onu da 0.88’le çarpıyoruz çünkü %1’lik büyüme %0.88 puan artı getiriyor. O da artı %4 tutuyor. Enflasyonu da %12 alalım dedim, biz enflasyonu GSYİH deflatöründeki artış olarak aldık. O da 2006 yılı için 11.6 civarında, onu da %12 aldım yuvarlak olarak. Bu sayıyı eksi 0.13’le çarpıyoruz. Yani %1’lik enflasyon artışı %0.13 puan oy kaybı doğuruyor. Oradan da eksi %1.6’sı var AKP’nin. Bir de demin, iktidar yılda %5 oy kaybediyor demiştik ya, 2004 seçimlerinden bu yana 3.25 yıl geçmiş, %5’ten hesapladığınız zaman 41.7 oyla, o da eksi %6.8 oluyor. Netice itibariyle bunları topladığımızda 39.1 çıkıyor. Bazı anketlerde de öyle çıkıyor zaten. Fakat bu tabii önemli bir varsayıma dayanıyor, 2002’de anormal bir şekilde, diğer partilerin kaybettiği oylar gittikleri yerde kemikleşmiş varsayımını yapıyoruz. Bir de aynı hesaplamayı detaya girmeden 2002 bazlı yaptım, yani ondaki varsayım da şu oluyor; 2002 seçiminde AKP’ye giden oylar orada kalıyor ve 2004 seçimlerinde, 2002 ve 2004 arasında AKP’ye gelen oylar geri gidiyor varsayılıyor. O zaman da %32.1 çıkıyor. O iki rakam arasında bir şey çıkacak sanırım, fakat %24.56’lık oy ne şekilde dağılacak, kesın olarak bilemiyoruz tabii.

ÖM: Bu durumda AKP için %39.1’le %32.1 arasında seyredecek bir tahminde bulunmak mümkün olabilir.

HE: Söz buraya gelmişken enflasyona değineyim, onu sorayım; Şimdi enflasyona karşı duyarlılık büyümeye oranla aynı düzeyde değil gibi çıkıyor, öyle mi çalışmanızda? Yani seçmen büyümeye daha duyarlı mı?

AA: Seçmenin büyümeye verdiği ağırlık, enflasyona verdiğinin 7 misli hemen hemen. Oradan da görülen şu, eğer %1’lik büyüme %7’den düşük bir enflasyon yaratıyorsa ana iktidar partisi için değer bir durum. Biz bir de şunu bulduk, ana iktidar partisi büyümeden ve enflasyondan etkileniyor, küçük ortaklar, eğer koalisyon varsa, sadece enflasyondan etkileniyor, büyümeden etkilenmiyorlar.

HE: Bu tabii mantıksal olarak seçim ekonomisi izlemekte biraz iktidarı özendiren bir şey değil mi?

AA: Gayet doğru tespitiniz. Enflasyon bir müddet sonra gözüküyor, yani ekonomiyi uyarıyorsunuz, bazı vergileri kaldırıyorsunuz, memura işçiye bol ücret veriyorsunuz, tarım desteklerini arttırıyorsunuz, köprü, yol inşaatlarını hızlandırıyorsunuz, bunlar enflasyonist bir etki yapıyor, ama bu seçimden sonra çıkıyor ortaya genellikle. Yani %7’den bile daha fazla enflasyonu göze alabilir iktidar bu durumda, çünkü seçimden sonra frene basacaktır, daralma olacaktır, ama o daralmanın kötü etkileri bir sonraki seçime kadar unutulacaktır. Böyle siyasi kaynaklı dalgalanmalar olacaktır.

HE: Bu bulguların dışında sizin kullandığınız bir deyime işaret etmek istiyorum. Siz seçmeni “geçmişi unutan” değil de “miyop” olarak tanımlıyorsunuz çalışmanızda. Ben de miyop olduğum için önümü görmekte zorluk çekiyorum.

ÖM: Ben de!

HE: Seçmen sadece geçmişi unutan, belleği uzun olmayan filan değil, acaba ileriye doğru da çok uzağa bakmayan anlamında bir vurgu mu var, yoksa bunu ben kendi kendime mi yazdım?

AA: Biz, seçmen uzak geçmişe neden aynı ağırlığı vermiyor sorusunu incelemedik, aslında bu incelemeye değer. Belki ekonomi bilimi yanı sıra psikoloji bilimini de işin içine sokmak gerekiyor. Ancak bu durumu açıklayabilecek bir kaç hipotez ileri sürebilirim, ama bunların hangisi doğru şu anda bilemiyorum. Birincisi, dediğiniz basit hafıza kaybı ile açıklamak. Bu aslında reklam modellerinde de görülüyor. Mesela bir müddet bir ürünün reklamını yapıp sonra kestiğinizde etkileri hâlâ sürüyor fakat giderek kayboluyor, aynı o şekilde. İkincisi, aslında seçmen ileri bakıyor olabilir, yani ileri bakıyorsa son yıl gelecek için daha iyi bir gösterge olur. Yani o iktidar altındaki en güncel rakamı kullanmış oluyor ilerisi için. Üçüncüsü de iktidarların ilk yıllarının geçmiş iktidarların mirası olarak görülebileceği, yani yeni iktidarın ilk yıllarına, “onların etkileri daha henüz görülmedi, eskinin etkileri devam ediyor” şeklinde bakıyor olabilir seçmenler. Seçmenler son yıl performansının iktidarın etkisini daha net ölçtüğü kanaatinde olabilirler. Eğer bu son bahsettiğim iki şık geçerli ise, sizin kaygılarınızın biraz hafiflemesi gerekir. Ancak hiçbir iktidar, gelecek seçimlere kadar zorluklarla boğuşup, seçimden sonra çok rahata ereceğiz, diyerek oy alamaz. Onun için acı ilacın hemen seçimden sonra alındığı, bır sonraki seçime kadar acıların unutulup bazı faydalarının gözlenebileceği bir reform süreci yaşanması lazım. Mesela AB’ye uyum bence kısa dönem zorluklar, uzun dönem beklenmeden hissedilen faydalar sağlayabilecek parçalar halinde zamana yayılarak gerçekleşecek herhalde.

HE: Yani dolayısıyla AB’ye uyumu topluma anlatabilecek bir strateji var, kabul ettirecek bir strateji var diyorsunuz? Bu önemli bir nokta, çünkü önemli bir nokta da toplum bu tür acı ilacı içmek istemeyebilir, ama siyasi maharet bunu başarabilir.

AA: Bunları bölmek gerekir demek istiyorum, yani alınacak kararlar, acı ilacın içilmesi, seçim döneminin sonuna bırakılırsa, tabii istikrarsızlık olur. Seçimlerden hemen sonra hükümet böyle bir acı ilacı içirir ve bir sonraki seçimlere kadar da acılar biraz unutulur, faydalar da görülmeye başlanırsa o zaman halk desteği sağlanabilecektir. Ama acı ilacın hepsini birden içirmek çok zor, hele faydaları cok sonra gorulecekse.

HE: Tabii.

ÖM: “Acı ilaç” derken, belki, daha çok ekonomik alanda alınması gereken bir takım fedakârlıklar kastediliyor olabilir. Ben araştırmayı da okumadan ukalâlık ettiğim için mazur görün, fakat biraz önce de sizin de sözünü ettiğiniz gibi, ekonomide giderek psikolojik tahlillerin de ağır basması eğilimi de gözüküyor son zamanlarda, ekonomi Nobellerini de psikologların aldığı dikkate alınırsa. Buradan çok dolaylı bir soru sormak istiyorum; acı ilaçtan kastedilen unsurlardan birine de çevrenin korunmasının maliyeti ya da bozulmasının maliyetini de katmak gerekebilir mi acaba siyasi partilerin programlarına?

AA: Tabii para arzı hızının yavaşlaması, herkese bol zam, maaş verilmemesi, bir takım şeylerin özelleştirilmesi, özelleştirilen yerlerdeki bazı personelin işini kaybetmesi, vs. bunların hepsi içine giriyor. Transformasyon olacak tabii, ekonomik yapı değişince sektörler arası transferler olması gerekiyor, yapı değiştikten sonra ekonomi daha düzeliyor, ama transformasyon sırasında zorluklar olacaktır. Yani evden taşınmak gibi, daha geniş eve bile gitseniz taşınma süreci epey stresli oluyor.

HE: Bu konunun herhalde önümüzdeki dönemde çok üzerinde durmamız gerekiyor, çünkü Türkiye ekonomisi için temel sorunlardan bir tanesi de sadece bu reform sürecinin yükü, mutlak yükü değil, o yükün zaman içinde farklı gruplara yüklenmesinin kaçınılmazlığı. Tabii bu önlem almayı gerektiriyor.

Uzun süre bizim buralarda lafı çok edildi, “nihayet koalisyonlardan kurtulduk“ filan diye. Ben bunu pek ciddiye almamıştım, hiçbir zaman almadım. Koalisyon demokrasinin de gereğidir. Formel olur informel olur, ama koalisyon farklı fikirlerin biraraya bir nedenle gelmesidir. Bazı konularda hiç aynı fikirde olmadığınız, aynı partide buluşmadığınız insanlarla buluşmak gerekir, bu da bir koalisyondur. Sizin koalisyonlarla ilgili de ilginç bulgularınız var. Koalisyon hükümetleri olduğu zaman bu hükümetlerde koalisyonun büyük ortağı var, yani parlamentoda çok üyesi olan, çok bakanlığı kontrol eden; bir de küçükleri var. Peki bu seçmen davranışı koalisyonun küçük ortaklarına karşı nasıl oluyor? Onlara karşı nasıl davranıyor, büyük ortakla aynı şekilde mi tutuyorlar?

AA: Aynı olmuyor, o bizim için de sürpriz oldu. Yani enflasyondan aynı oranda etkileniyorlar, fakat büyümeden küçük partiler etkilenmiyor, sadece ana iktidar partisi etkileniyor. Bu enteresan bir bulgumuz oldu. Aslında onun neden böyle olduğunu incelemedik. Benim şahsi gözlemim şöyle; koalisyon hükümetlerinde büyümeyi etkileyen icracı bakanlıklar genellikle ana iktidar partisinde kalıyor, küçük ortaklara ise pazarlıklar sonucu taraftarlarına iş dağıtabileceği, onlara kredi, kaynak aktarabileceği bakanlıklar bırakılıyor. Seçmen de bunun farkında anlaşılan, yani enflasyonu tetikleyen şeylerden birisinin de bu kaynak aktarılması, taraftarlara imkânlar sağlanması olduğunu farkediyor ve bundan küçük ortakları da aynı derecede sorumlu tutuyor. Büyümeyi kontrol eden bakanlıklar ana iktidar partisinde olduğu için belki de büyümeden sadece onu sorumlu tutuyor, yani iyi ise sadece onu ödüllendiriyor, kötü ise sadece onu cezalandırıyor.

HE: Çok ilginç.

ÖM: Çok ilginç hakikaten.

AA: Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum, ama benim şahsi görüşüm.

HE: Herhalde bunu daha detaylı araştırma imkânını Türkiye’de birileri bulur diye umuyoruz.

AA: Evet, incelenmesi gerekir.

HE: Bu çalışmanın ilginç taraflarından bir tanesi de, yerel seçimleri de göz önüne alması. Yerel seçimlerde Türk seçmenleri nasıl davranıyor? Bu milletvekili seçimlerinde olduğu gibi mi yoksa bazı belirgin farklılıklar var mı?

AA: Enteresan farklılıklar var. Aslında biz şu noktadan hareket ettik, mesela ABD’de milletvekili seçimleri 2 yılda bir oluyor, Kongre seçimleri. Başkanlık dönemi 4 yıl olduğu için onun tam ortasına düşen Kongre seçimlerine dönem ortası seçimleri diyorlar. O seçimlerde, 1898’den bu yana 2 seçim hariç, hepsinde Beyaz Saray’ı elinde tutan parti oy kaybetmiş. Bu durumu inceleyenler de şu kanaate varıyorlar, seçmen stratejik oy veriyor, yani iktidarı değiştirmeden onu uyarıyor o seçimlerde, yani başkanın partisini dengelemeye çalışıyor. Biz de, acaba bu bizim senato seçimlerinde yahut ara seçimlerde veya yerel seçimlerde oluyor mu diye düşündük. Bulduğumuz şu, geçmişte senato seçimlerinde olmamış, fakat yerel seçimlerde ve ara seçimlerde oluyor. Yani seçmen iktidar partisi aleyhine oy veriyor, daha önce bahsettiğimiz aşınmaların üstüne %6-7’lik bir oy kaybı oluyor iktidar partilerinde, İl Genel Meclisi seçimlerinde. Seçmen merkezi hükümeti değiştirmeden yerel hükümetleri diğer partilere biraz daha fazla vererek, iktidarın gücünü dengelemiş oluyor. Tabii tüm seçmenler değil %6 kadarı, bütün seçmenler öyle davranıyor demiyorum.

HE: Bir de partilerimiz lider partisidir diyorlar, sizin bir de öyle bir sınamanız var, parti lideri değişince partinin oyu değişiyor mu diye.

ÖM: Hatta buna ben de şunu ilave edeyim, lider diktasından, diktalarından sıkça bahsedilen bir ülke Türkiye.

HE: Dolayısıyla seçmen hep bir şahıs görüyor karşısında, yani parti ikincil gibi. Fakat sizin çalışmanızda işaret ettiğiniz, Türkiye’de parti liderlerinin değiştiği dönemler var. Lider değişince partinin sarsıldığı ya da toparlandığı gibi bir şey söylemek mümkün mü?

AA: Tabii bir iki örnek yine öyle olacağını göstermez, ama 1965 yılında Gümüşpala’nın vefatı sonunda Demirel iktidar partisinin başına geçiyor, 91’de Özal cumhurbaşkanı olduktan sonra Mesut Yılmaz’la giriyor ANAP seçime, 95’te ise Demirel’in cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında Tansu Çiller başkanlığında giriyor DYP seçime. Bunların her birisi o andaki ana iktidar partileri. Bu lider değişikliklerin partilerinin oylarına etkisi olup olmadığını inceledik. Diğer faktörleri dikkate aldığımızda bunların ayrıca kayda değer bir etki yapmadıklarını saptadık. Kamuoyunda ve medyada bunun aksi bir kanaat olduğunu biliyorum, fakat şunu da söyleyeyim, şahsi fikrimi söyleyeceğim; Bence Özal ve Demirel cumhurbaşkanı oldukları için partileri oy kaybetmedi, partileri oy kaybetmekte olduğu için onlar cumurbaşkanı olmayı seçtiler. Rakam vereyim; Özal cumhurbaşkanı olmadan az önce yapılan 1989 yerel seçimlerinde ANAP’ın oyu %21.8’e düştü, bu 87’de 36.3’tü, yani 2 yıl önce, büyük bir düşüş. 84’te 41.5’ti, yani bu oylar düşmeye Özal cumhurbaşkanı olmadan çok önce başlamıştı. Demirel’in cumhurbaşkanı olmasından hemen sonra yapılan 94 yerel seçimlerinde de DYP’nin oyu %21.4’e düşmüştü. Halbuki 94 oyu %27 idi, oradan %21.4’e düşmüş, yani bunlara bakarak tersini söylenebilir, yani liderler partilerinin oyları düşmeye başladığı için daha fazla başbakanlıkta kalamayacaklarını gördükleri için cumhurbaşkanlığına geçmeyi tercih etmiş olabilirler. Tabii bundan sonra da aynı şekilde olacak diye yorumlamamak lazım, ben sadece eldeki gözlemlerin o tezi desteklemediğini göstermesi bakımından söylüyorum.

ÖM: Benim aklımı hep kurcalamış olan bir noktayı bu vesileyle sormak istiyorum, siz bütün seçim dönemlerini izlemiş olduğunuza göre bunu da sorabiliriz, belki gözünüze ilişmiştir, şöyle bir iddia var;, 27 Mayıs darbesi olmasaydı Menderes, Demokrat Parti iktidarı kaybedecekti yaklaşan seçimleri, öyle bir eğilim vardı ve onun yerine muhalefetteki CHP kazanacaktı. Bu bütün süreci de etkiledi diye bir iddia var. Sizin araştırmanızdan buna benzer, bunu doğrulayan ya da yanlışlayan bir sonuç çıkabiliyor mu?

AA: Çıkabilir, onu şu anda incelemedik, ama aslında benim aklımda olan bir şey. Yani çıkardığımız denklemi kullanarak olmamış fakat olması mümkün olan şeyler ne olabilirdi şeklinde bir analiz yapılabilir. Denkleme 54 seçimi rakamlarını, 57’deki ekonomik durumu, vs. yerleştirerek, darbe olmasaydı ve o tarihte seçim olsaydı nasıl bir sonuç elde edilirdi, onu ölçmek mümkün. Belki darbe o yüzden de olmuş olabilir. Aslında bahsettiğiniz nokta çok enteresan, mesela 12 Mart’ta darbe oldu, seçim zorlaması yaptırmadılar, mevcut parlamento içinde partilere, başka bir hükümet kurdurdular, seçmenin seçmediği bir şekilde. Yani 27 Mayıs’ta da aynı şekilde iktidarı askerler ele aldı, yani bir muhtıra vererek seçime gidilmesini isteyebilirlerdi. Yani 12 Mart’ta “hükümeti şöyle kurun yerine, şu anda hemen iktidarı bırakın, seçime gidin” diyebilirlerdi, dememeleri çok enteresan. Dediğiniz gibi incelenmeye değer.

ÖM: Bence de çok ilginç bir konu.

AA: Mesela bu son durumda seçim zorlandı, daha öncekilerde seçim zorlanmadı. Bunların neden olduğunu incelemekte yarar var tabii. Ben siyasi bilimci değilim, iktisatçı olduğum için, benim biraz konumun dışında kalıyor. Fakat denklemi kullanarak bazı fikirler elde etmek mümkün olabilir.

HE: Sonuna geldik, biraz spekülatif bir soru sormam herhalde affolunabilir artık. Tabii iktisat içerisinde kalarak -spekülasyon dediysem de o kadar-, şöyle bir görüş var; Türkiye 2001 krizi sonrasında önemli bir yapısal değişim geçirdi. Bu değişim belki siyasi ilişkileri etkileme biçiminde de değişiklik yaratmıştır. Dolayısıyla bambaşka bir yapı var. Başka bir deyişle 2007 seçimleri bir anlamda değişik ortamda, değişik parametreler altında yapılan bir seçim olacak. Bunu sadece ekonomi boyutuyla söylüyorum. Siz, çalışmanızdaki bulgulardan, yine de 2007 seçimleriyle ilgili olarak, ana çizgiler itibariyle bir şeyler çıkarılabileceğini düşünüyor musunuz? Bana çıkarılabilirmiş gibi geliyor Ne dersiniz?

AA: Biraz önce verdiğim sayıları kullandım, denklemini kullanarak yaptığım tahmin, bana ait, ortağım (Prof. Dr. Aysıt Tansel) bu konuda ne düşünüyor bilmiyorum. Bir takım varsayımlar yapmak gerekiyor, benim gözlemim, şu ana kadar ekonomi önemli bir konu değil bu seçimde.

HE: Evet, öyle gözüküyor.

AA: Ekonomi iktidar partisine artı olarak yazılıyor, enflasyon düşük, ama düşük olmasa da zaten ağırlığı çok az, büyüme önemli, kişi başına düşen GSYİH büyümesinin de %4,5 civarında olduğu düşünülürse, o artı 4 puan filan getiriyor. Fakat ona oranla 2002’de %24.56’lık bir oy kaymış iktidar partilerinden, izah edilemeyen bir şekilde, yani ekonomik faktörlerle, vs. izah edilemeyen bir şekilde. Onun büyük bir kısmı da AKP’ye gitmiş, bir kısmını Genç Parti’ye, bir kısmı CHP’ye gitti. Yani büyük mücadele o oyların oradan koparılması üzerinde oluyor benim görüşüm. Yani rejimle ilgili tartışmalar, vs.

ÖM: Şimdi nasıl görüyorsunuz?

AA: Mesela Amerika’da da soruyorlar “İslamcılar iktidara geldi” diye. “Tam emin değilim” diyorum. Çünkü şu şekilde bakılabilir: Saadet Partisi, eski Refah Fazilet’in devamı olarak görülebilir. AKP de, eğer söylemlerinde samimilerse, o İslami partiyi yerle bir eden grup olarak da görülebilir bence. Aslında bu iyi bir şey, eğer takiyye filan olmuyorsa. Ben şahsen inanmıyorum ama, eğer böyle bir şey mevzu bahis değilse, onların biraz normale, yani ekonomik düşünceye, rasyonel düşünceye yaklaşması olarak görmek lazım. Diğer ülkelerde de tarihsel olarak öyle olmuştur zaten, yani Amerika’ya din devleti kurmak için gelenler olmuş, -faiz yasakmış, vs.- sonra aynı kişiler faiz kullanmaya, rasyonel düşünmeye, ekonomik düşünmeye başlamışlar. Yani şehirleşme arttıkça, ticarileşme arttıkça, partilerin de onlara ayak uydurmak zorunda kalmaları gerekiyor. Bizim burada konumuz değil, ama 95 seçimleriyle ilgili ayrı bir çalışmamız var**, orada her partiyi, sadece iktidar partilerini değil, bütün partileri incelemiştik. Orada elde ettiğimiz bir bulgu şuydu; DYP, AP ve o paralelden gelen partiler şehirlerde daha az oy alıyor, kırsal kesimde daha çok alıyor. O parti değişmezse, sadece kırsal kesime tarım desteği filan sağlayan bir duruma düşerse, şehirleşme arttıkça o partinin oyu gittikçe eriyecektir. Dolayısıyla partilerin değişime ihtiyacı var, belki de AKP’yi kuranlar, yani Fazilet Partisi’nden ayrılıp AKP’yi kuranlar Saadet Partisi’nin tersine bu değişmenin gerekli olduğunu görüp yapan kişiler olarak da bakılabilir bence.

ÖM: AKP’nin %32.1 ile %39.1 aralığında yansıdığını vermiştiniz rakam olarak, bunun CHP ve mesela MHP açısından yansımaları konusunda da bir tahmin yapmak mümkün mü?

AA: Onu incelemedik. Biz bu araştırmayı yaparken sadece iktidar partilerinin oylarını inceleyebildik. Onun sebebi de şu; askeri darbeler, parti kapatmaları sonucunda düzenli bir dizi yok partiler hakkında, veriler kopuk kopuk. Ancak meseleyi iktidar partisi veya partilerin oy oranı olarak koyduğunuz zaman, partiler değişiyor ama iktidar partileri hep var, uzun bir dizi elde etmek mümkün oluyor. Bazı partiler için bir uzun dönem incelemesi yapılabilir; mesela CHP ilk baştan beri var, kısa bir kesinti dışında. Fakat şunu söyleyebilirim; CHP, DSP’nin kaybettiği oydan daha az oy kazandı 2004’de, 2002’de, onun için, eski DSP’lileri yanına çekebilirse, CHP’nin biraz daha oy alma potansiyeli var. Bence DSP ile birleşmesinin veya onlarla anlaşma yapmasının sebeplerinden birisi o. Bir de aynı söylemleri, yani milliyetçi söylemleri ortaya çıkarması da onunla ilgili olabilir. Yani AKP’ye giden, Genç Parti’ye giden oyların bir kısmını daha kendisine çekmek için. Yani CHP oyunu çok arttırdı 2002’de ama solun oyları en düşük seviyelerine indi.

ÖM: Galiba süreyi doldurduk. Çok teşekkür ederiz bizimle zamanınızı paylaştığınız ve bu araştırmanın sonuçlarını da bize gayet aydınlatıcı bir şekilde yansıttığınız için. Hasan Ersel’e de çok teşekkür ederim.

AA: Ben teşekkür ederim, çalışmamı dinleyicilerinizle paylaşmamı sağladığınız için, ilginç sorularınız için.

Not: Bu söyleşi 2 Temmuz 2007 tarihinde Açık Radyo’da Açık Gazete programında yayınlanmıştır.

* Ali T. Akarca & Aysit Tansel: Economic Performance and Political Outcomes-An Analysis of the Turkish Parliamentary and Local Election Results Between 1950-2004, Public Choice, Vol. 129, October 2006, pp. 77-105.

** Ali Akarca ve Aysıt Tansel: Social and Economic Determinants of Turkish Voter Choice in the Parliamentary Election 1994, IZA Discussion Paper, June 2007 [Bu çalışma Electoral Studies adlı akademik dergide 2007 yılında yayınlanacaktır]

ANAYASAYI DEĞİŞTİRME İKTİDARI VE DENETİM SORUNU

Doç. Dr. Osman Can

Anayasa Mahkemesi Raportörü

Anayasal uyuşmazlıklar diğer hukuksal uyuşmazlıklardan farklı olarak belirli bir “siyasal renk” içermekte, “büyük siyasal etkileri” olmakta ya da “belirli siyasal etki gücü” içermektedirler; en azından siyasal sorunlara dokunan boyuta sahiptirler. Her bir anayasal uyuşmazlığın ardında, esasında bir iktidar mücadelesine dönüşme potansiyeli bulunan siyasal bir sorun bulunmaktadır. Siyasal alan ile hukuksal alan arasında yapısal farklılıktan kaynaklanan bir uyuşmazlık ilişkisi vardır. Siyasal alan yapısı gereği dinamik-irrasyonel olan ile ilgili olup, kendini sürekli değişen yaşam koşullarına uydurma zorunluluğu bulunan, yani toplumsal ve siyasal yapının devamı ve işleyişine ilişkin sorularla ilgilenen bir alandır. Bu da siyasetçilerin, özellikle siyasal karar organlarının kararlarını neden “an”ın gereklerine göre vermek, elden geldiğince bağımsız kalmak ve yerindelik yaklaşımlarına göre hareket etmek istemelerini açıklamaktadır. Buna karşı hukuk ilkesel yapısı gereği statik-rasyonel, canlı ve öngörülemez siyasal güçleri öngörülebilir kılma ve denetim altında tutmayı amaçlayan bir alanla ilgilidir (Leibholz 1974: 176).

Bu nedenle Anayasa hukuku bir bakıma siyasal hukuk olarak da adlandırılabilir. Bu kavramın yapısında bulunan çelişki doğası gereği denetim altında bulunmak istemeyen bir olgunun, rasyonel normlarla öngörülebilir kılınmasıyla açıklanabilir. Anayasa hukukunun doğasını belirleyen temel olgu, işte bu dinamik ve değişken siyasal alan ile tercihen durağanlığı ve dogmatizmi esas alan hukuk arasındaki çelişkidir. Başka bir ifadeyle varoluşsallık ile normatiflik, olan ile olması gereken ya da doğa ile etik akıl arasındaki çelişkidir. Bu çelişik durum, organik bir yaklaşımla sınırlı değildir. Organik olarak “yargı” içinde yer alan organın “politik”, parlamento ya da yürütme organının “hukuk”sal davranmayacağını göstermez. Çelişki hem organik hem de işlevsel boyutta görünür olabilir. yapılabileceği öngörülmek suretiyle kural-norm yaratılmış olmaktadır.

Devamı için tıklayınız: http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/62/3/Can_Osman.pdf

22 Temmuz ve "Demokrasinin Zaferi"

22 Temmuz 2007 seçimlerinde yalnız Türkiye’de değil, dünyada da pek sık olmayan bir şey oldu: Beş yıla yakın bir süre iktidarda olan bir parti; oy kaybetmediği gibi oyunu tarihi bir biçimde artırdı. Siyaset dünyasında sık görülmeyen bu olayı Başbakan Erdoğan’ın seçim kampanyasında yürüttüğü pozitif kampanyanın yanısıra, seçim sürecinde etkin olmak isteyen siyaset dışı aktörlerin verdiği “e-muhtıra”ya borçluyuz.

22 Temmuz genel seçimlerinde, seçmenlerin neredeyse yarısı, gerçekten “AKP’li” olduğu, AKP’yi her şeyiyle benimsediği için değil, ama demokrasiden yana ve askeri muhtıralara karşı olduğu için de oyunu AKP'ye verdi. Sonuçta sadece AKP kazanmadı, demokrasi adına da bir zafer kazanıldı.

Böylelikle, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2002 seçimlerinde yüzde 34 olan oylarını yüzde 46,6’ya çıkardı ve ikinci kez tek başına iktidar oldu. Diğer sosyal demokrat partilerin ve hatta kimi sağ politikacıların da desteğini alarak seçimlere giren CHP ise yüzde 20,9’da kaldı. ABD’nin 11 Eylül sonrası yarattığı İslam karşıtı küresel şiddetin etkisi ve üyelik müzakerelerinde iki yüzlü davranan AB politikacılarının neden olduğu milliyetçi iklimde yükselen MHP ise yüzde 14,3 oy alarak 70 sandalye ile parlamentoya yeniden girdi. Seçimlere katılan diğer 11 siyasi parti yüzde 10’luk barajı aşamadı. Bu arada, kimilerince terörist örgüt PKK’nin yasal uzantısı kabul edilen DTP’nin (Demokrat Toplum Partisi) desteklediği 21 bağımsız aday da deyim yerindeyse parlamentoya “sızdı”.

Erdoğan’ın Başarısının Asıl Nedeni : Ekonomi

2002 Kasım seçimlerinden sonra yaklaşık 4,5 yıldır iktidar olan AKP, İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren iktidar olan hükümetlerin pek çoğundan daha başarılı bir yönetim sergiledi.

Erdoğan, iktidar olur olmaz hızlı bir demokratikleşme programı başlattı. Onlarca yıldır süren kimi yasakları kaldırdı. AB’ye uyum süreci ile ilgili demokratik reformları hızla parlamentodan geçirdi.

Erdoğan döneminde Türkiye ekonomisi aralıksız her yıl ortalama yüzde 7 büyüdü. Doğrudan yabancı yatırımlar rekor seviyeye ulaştı. Uzun yıllar, ülkede yaşayan herkese hayatı zehir eden enflasyon yüzde 9’lar seviyesine indi. Türk lirasından aktı sıfır atıldı. YTL yabancı paralar karşısında öngörülerin çok üzerinde değerlendi. Gayrisafi milli hasılası iki kat artarak 400 milyar doları aştı. Kişi başı gelir iki kattan fazla arttı ve 5.000 dolar seviyesine ulaştı. İhracat yaklaşık 100 milyar dolara, turizm gelirleri 20 milyar dolara fırladı. Türk şirketleri yerel oyunculuktan sıyrılıp, global pazarlarda söz sahibi olmaya başladılar.

Öte yandan, Başbakan Erdoğan sayesinde devlet ihaleleri ve ithalat-ihracat kotalarıyla devasa bir servet edinen yeni girişimciler sınıfı da AKP’ye güçlü bir destek sağladı.

İkinci Önemli Neden: Siyasi Kutuplaşma

Erdoğan hükümeti ekonomide bunca önemli başarılar kaydederken, yine de bazı seçmenler, toplumu her geçen gün biraz daha fazla İslamileştirdiği yönündeki inançları yüzünden AKP’ye şüpheyle bakmaya devam ettiler. Hatta bu kesimlerin, AKP’nin gizli bir gündemi olduğu, uzun vadeli amaçları için “takiyye” yaptığı yolundaki şüpheleri daha da arttı.

Çünkü, bu kesimlere göre AKP iktidarına yakın olmayan pek çok üst düzey bürokrat; ya emekli edilmiş ya da daha alt seviyelerdeki görevlere atanmış ve yerlerine AKP sempatizanları getirilmişti. Devletin ve devlet kuruluşlarının yüksek mevkilerine yapılan atamalarda AKP, klasik “adam kayırma” politikalarının çok daha ötesine gitmişti. Neredeyse, atamalarda “eşi türbanlı olmak” bir çeşit kriter haline gelmişti.

Yine bu kesimlere göre; AKP'nin 4,5 yıllık iktidarında, TV kanallarında başka hiçbir dönemde olmadığı kadar çok dini programlar yayınlanmaya başlamıştı. Başta, iktidarın denetlediği TRT kanalları olmak üzere, ulusal veya yerel radyo ve TV kanallarında bu tür programlar önemli oranda artış göstermişti. Ve nihayet, aynı dönemde hissedarlıklar veya el değiştirmelerle de iktidar yanlısı gazetelerin gücü pekişmişti.

İktidar partisinin uyguladığı politikalara karşı, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer önemli bir denge unsuru olarak algılanıyordu. Sezer, Erdoğan Hükümetinin pek çok atamasını veto ederek, neredeyse tek kişilik bir muhalefet pozisyonu üstlenmişti.

Nisan 2007’de, Sezer’in yedi yıllık görev süresi dolunca, TBMM’de 363 sandalyelik ezici bir çoğunluğa sahip olan AKP, yeni cumhurbaşkanını kendi partisinden seçmek istedi. Ana muhalefet partisi CHP ise yeni cumhurbaşkanının bir sonraki parlamento tarafından seçilmesini savunan bir pozisyon almıştı. CHP’ye göre, 2002’deki seçimlerde seçim barajı ve düşük seçmen katılımı nedeniyle, seçmenlerin yüzde 60’a yakını mevcut parlamentoda temsil edilemiyordu; bu nedenle yedi yıl boyunca görev yapacak yeni cumhurbaşkanının bu meclis tarafından seçilmesi demokrasi ve temsiliyet adına yanlış olacaktı. CHP’nin gerçek amacı, yeni cumhurbaşkanının da Ahmet Necdet Sezer gibi laik ve Kemalist olmasını sağlamaktı.

Taraflar uzlaşamadılar. Ve Türkiye karıştı.

Aslında uzlaşmadılar demek daha doğru olur. Çünkü 60’dan fazla yasal partinin olduğu Türkiye’de, bu iki büyük parti, seçmenleri kutuplaştırarak küçük partileri saf dışı etmeyi hesaplıyorlardı. Hatta bu konuda, Başbakan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal arasında gizli bir anlaşma olduğu bile söyleniyordu. Doğrusu, siyasi kutuplaşmanın bu yönde iki partiye de yardım ettiğini söyleyebiliriz.

Üçüncü Neden: Abdullah Gül’ün Seçtirilmemesi ve WOM Kampanyası

Meclis Başkanı Bülent Arınç, Nisan ortasında Türkiye’de “Müslüman” bir cumhurbaşkanı seçmenin zamanının artık geldiğini söyleyince iktidarın niyetine yönelik kuşkular daha da arttı. Arınç’ın söyleminden ilk 10 cumhurbaşkanının müslüman olmadıkları anlamı çıkıyordu; çünkü onlar laik kamptan geliyorlardı.

Bu gelişmeler üzerine, Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları Nisan ve Mayıs aylarında Ankara, İstanbul ve İzmir’de 1 milyonu aşkın kişinin toplandığı “Cumhuriyet mitingleri” düzenlediler. Mitingler ülke tarihindeki en büyük mitingler oldu. Kimilerine göre, Doğu dünyasında o güne kadar gerçekleştirilmiş olan en büyük demokratik refleks olan Cumhuriyet mitinglerinin organizasyonunda ordunun moderatörlüğü söz konusuydu.

Tüm bu hengamede Başbakan Erdoğan, parlamentodaki seçimden sadece bir gün önce Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ü partisinin 11. Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ilginç bir politika uygulayarak Cumhurbaşkanı adayının ismini son güne kadar açıklamaya yanaşmamıştı. Bu konuyu ne siyasi parti lideriyle tartışmış, ne de uzlaşmaya yanaşmıştı. Çünkü ona göre AKP, parlamentoda yeterli çoğunluğa sahipti ve yeni cumhurbaşkanını seçmek kendilerinin hakkıydı.

Gül’ün adaylığının oylanacağı gün, başta CHP olmak üzere, parlamentoda sandalyesi bulunan DYP ve ANAP oylamaya katılmadılar ve iktidar partisinin politikasına karşı tavır aldılar.

Böylelikle iktidar partisi, anayasanın (Sabih Kanadoğlu’nun yorumuna göre) şart koştuğu 367 milletvekilini bulamayacak, ardından Anayasa Mahkemesi toplantıyı geçersiz kabul edecek ve erken genel seçime gidilecekti.

Aynen öyle oldu.

Meclis başkanı Bülent Arınç’ın toplantı yeter sayısı açısından meşru kabul ettiği oturum, CHP’nin başvurusuyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Yeni Cumhurbaşkanını seçemeyen parlamento, 22 Temmuz’da erken seçim kararı alındı. Olan biten her şey anayasanın teknik bir yorumundan kaynaklanmıştı.

İşin kötüsü, Anayasa Mahkemesinin 367 ile ilgili kararının açıklanmasından hemen önce, 27 Nisan gece yarısı, Genel Kurmay Başkanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan bir bildiri ile Türk Silahlı Kuvvetleri bu işe taraf olduğunu duyurdu.

Daha da kötüsü, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın, TSK’yı duruma müdahil olmaya çağırmasıydı: Baykal, Anayasa Mahkemesi Abdullah Gül’ün adaylığının onaylandığı oturumu iptal etmeyecek olursa, Türkiye’de şiddetin ortaya çıkacağını iddia etti.

Hükümet 28 Nisan sabahı, sözcü Cemil Çiçek’in ağzından Genelkurmay Başkanı’nın başbakanın emrinde bir profesyonel olduğunu söyleyerek ordunun resmi internet sitesinde yayınlanan muhtıraya sert cevap verdi. Böylelikle, AKP demokrat, CHP statükocu bir pozisyon almış oldular.

Bilindiği gibi AKP, bir “devamlı politik pazarlama örgütü”ne sahip: Seçim dışı dönemlerde dahi görev başında olan ve “Seçim Koordinasyon Merkezi” adını taşıyan bu paralel örgüt, Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığının engellenmesi sürecindeki demokrasi dışı gelişmeleri seçmene şikayet eden etkin bir propaganda başlattı.

Doğrudan iletişim kanallarının ülkenin en ücra köşelerine ulaşacak biçimde kullanıldığı bu ağızdan ağıza (WOMM= Word of Mouth) propaganda makinası, rejimin kendilerine haksızlık yaptığını ve Gül gibi Müslüman yanı güçlü olan bir politikacının Cumhurbaşkanı seçilmesinin sudan sebeplerle engellendiğini seçmene anlattı. Seçmenden, muhalefete ve rejime hak ettikleri dersi vermesi istendi.

AKP’yi destekleyen ve/veya güdümündeki medya, WOM kampanyasına paralel programlar yaptı; haberler, yorumlar ve makaleler yayınladı: Muhalefet ve rejim güç birliği halinde hile yapıyorlardı, cezalandırılmalıydılar.

Kampanyalar

22 Temmuz seçimleri bu denli ağır ve gergin bir iklimde yapıldı. Sadece üç haftaya sıkışmış olan profesyonel seçim kampanyalarının bu nedenle seçmen kararında aman aman bir etkisi olmadı. CHP, laiklik ve Kemalizm üzerine odaklanmış olumsuz bir kampanya stratejisi yürüttü. Pozitif vaatlerden çok, “Türkiye bölünüyor”, “Cumhuriyet tehlikede” gibi korkular yayarak kazanmayı denedi. Güzel Sanatlar / Saatchi& Saatchi tarafından yapılan CHP kampanyası sadece üç hafta sürdü. Sloganları “Şimdi CHP Zamanı” ve “ Halk Kazanacak” şeklindeydi.

Toplum içindeki farklı kültürel kimliklerin demokratik talepleri, düşük gelir gruplarının sosyal adalet talepleri, genç nüfusun başta eğitim olmak üzere, daha güvenli ve daha zengin bir gelecek arzuları vb. gibi bir sosyal demokrat partinin asıl besleneceği alanlara dönük vaatler içerecek pozitif bir kampanya stratejisi inşa etmek yerine CHP, yalnızca laikliğe yoğunlaştı ve toplumu “şeriat” tehlikesiyle korkutmayı kazanmak için yeterli saydı.

AKP ise, seçimlerin en pozitif kampanyasını yürüttü. Yaptıklarını anlatmaktan yapacaklarını anlatmaya fırsat bulamayan AKP, yeni bir vizyon sunmaktan ziyade istikrar ve süreklilik vurgusu yaptı. Parti sözcüleri orta ve uzun vadeli hedeflerle seçim vaatlerini birbirine karıştırdı.

Başbakan Erdoğan, Temmuz ayının aşırı sıcaklarında günde üç ilde mitingler düzenleyerek ve rakiplerinden çok daha fazla gayret göstererek seçmenle doğrudan iletişim kurdu. Erdoğan, beş yıl öncesine göre ekonomik durumu daha kötü olanlar varsa bu kişilerin kendisine oy vermemesini istedi. Ve tek başına iktidar olamaması halinde politikayı bırakacağını söyledi. Bunda da samimi olduğuna seçmeni inandırdı.

AKP Kampanyasını Arter Reklam yürüttü. Arter Reklam, kuruluşundan beri AKP’ye hizmet vermesiyle tanınıyor. Kampanyanın ana sloganı “Durmak yok, yola devam” şeklindeydi. Kampanya, Erdoğan iktidarında yapılanların detaylı bir envanteri gibi algılanabilir. Yüzlerce rakamdan oluşan kampanyanın özellikle outdoor uygulaması, titiz bir planlamayla yürütüldü. Her kent, her kasaba ve mahallede AKP ve Erdoğan’ın mesajlarını anlatan posterler asıldı. Bu posterlerin, lokasyona, yöreye ya da ilgili sosyal katmana ilişkin vaatler içermesine özenle dikkat gösterildi. Kurulduğundan beri ilk kez bu seçimde AKP, basında da dikkate değer bir bütçe kullandı.

Merkez sağdaki ANAP ve DYP, birleşerek ve Demokrat Parti adıyla bu seçimlere girmeyi denediler, ancak samimiyetsizlikleri ortaya çıkınca seçmen bu partileri sandıkta yok etti. MHP, merkez sağ partilerin yok olması ve AB sürecinde yükselen milliyetçi duyarlılıklar sayesinde barajı geçebildi.

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Sonuç ve Dersler
Ülkedeki kamplaşmanın etkisiyle, diğer sosyal demokrat partiler ya bu seçime katılmadılar, ya da CHP’yi desteklediler. Buna rağmen CHP devasa “Cumhuriyet mitinglerinde” toplanan insanların bir bölümünü sandık başına gitmeye dahi ikna edemedi. Sosyal demokratların toplam oy oranı tarihteki en düşük seviye olan yüzde 20,9’a indi. CHP’nin dramı, Kürt seçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı Güneydoğu’da o denli büyük oldu ki, partinin bu illerdeki oy oranları, yüzde 1,92, yüzde 2,59, yüzde 3,13 gibi perişan seviyelere indi. Daha da utanç verici olanı, CHP’nin 81 ilden 33’ünde hiç milletvekili çıkartamamış olmasıydı.

Öte yandan, aynı Kürt seçmenler, Diyarbakır’da yüzde 41,2, Mardin’de yüzde 43,7. Batman’da yüzde 46,2, Van’da yüzde 53,3, Bitlis’te yüzde 58,7, Urfa’da yüzde 59,8, Bingöl’de yüzde 71,5 gibi yüksek oy oranıyla Erdoğan’ı desteklediler. Bu oranlar, Kürt etnik siyasetinin oy deposu olarak bilinen bu bölgede, Milliyetçi Kürt oylarının gerilediğinin de bariz kanıtı oldu. DTP, bu illerde toplam yüzde 18-20 oranında oy kaybetti. DTP toplamda 21 bağımsız milletvekilini seçtirmeyi başararak mecliste grup kurmuş olsa da, etnik Kürt milliyetçiliğinin bu seçimde mevzi kaybettiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

22 Temmuz seçimlerinden alınacak dersleri ise şöyle sıralayabiliriz:

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Değişim ve demokrasi vaadi seçim kazandıran iki sihirli sözcükler olamaya devam ediyor.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Seçimi değerler değil, pozitif liderlik kazanır.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Seçmen korkutularak değil, gündelik hayatını iyileştirecek vaatlerle ikna edilir.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Seçim kaybetmenin en garantili yolu statükocu davranmaktır.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Seçim kaybetmenin ikinci garantili yolu demokrasi dışı güçlerle işbirliği yapmaktır.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Seçim kaybetmenin üçüncü garantili yolu muhalefette iken bile dersine çalışmamaktır.

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->Seçim kaybetmenin dördüncü garantili yolu, seçmenle profesyonel ve/veya düzenli iletişime geçmek için seçim zamanını beklemektir.

TÜRK ANAYASA MAHKEMESİNİN YARGISAL AKTİVİZMİ VE SİYASAL ELİTLERİN TEPKİSİ

“Yargısal aktivizm” (judicial activism) ve yargının kendi kendini sınırlandırması (judicial restraint) anayasa yargısını benimsemiş hemen tüm ülkelerde sıklıkla gündeme gelen kavramlardır. Anayasa mahkemelerinin önüne gelen birçok sorunun siyasal niteliği, bu mahkemelerle parlâmentolar arasında zaman zaman çatışmalar görülmesini hemen hemen kaçınılmaz kılmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde Yüksek Mahkeme hâkimi Frankfurter’in şu düşünceleri, yargının kendi kendini sınırlandırması lehinde sık sık örnek gösterilmektedir: “Bu kanun, Anayasa ile kendisine yasama yetkisi verilen Kongrenin bu yetkiyi kullanmasının ve Başkanın teklifi onaylamak ve böylece onu ‘bir kanun’ haline getirmek yönündeki anayasal yetkisini kullanmasının sonucudur. Onu onaylamak, hükümetimizin halk iradesine karşı doğrudan doğruya sorumlu olan ve Anayasa gereğince kanunun isabetliliğini tayin yetkisine sahip bulunan iki dalının işlemine saygı göstermek demektir. Bu mahkemenin, böyle bir

kanunu geçersiz kılma konusundaki müthiş (awesome) yetkisi, azamî ihtiyatla kullanılmalıdır; çünkü pratikte Mahkeme, kendi anayasal fonksiyonunun sınırlarını belirlemede, sadece kendi basiretimizle bağlıdır” (Koopmans, 2003: 51-52’den naklen).

Hâkim Frankfurter, başka bir vesile ile de, yargı organını halk siyasetine karıştırmanın “demokratik bir sisteme düşman” olacağını belirtmiş ve “mahkemeler bu siyasal çalılığa girmemelidir” diye eklemiştir (Koopmans, 2003: 52). Gerçekten A.B.D. Yüksek Mahkemesinin tarihi, gerek yargısal aktivizm, gerek yargısal kendi kendini sınırlandırma dönemlerine tanıklık etmiştir. Bunun belki de en iyi bilinen örneği, 1930’larda Başkan Franklin D. Roosevelt ile Yüksek Mahkeme arasında ortaya çıkan çatışmadır. Roosevelt, 1932 yılında “Yeni Dağıtım” (New Deal) adını verdiği bir programla seçilmiştir. Bu program, ekonomik depresyonu sona erdirmek ve kitlesel işsizlikle mücadele etmek yönünde, ılımlı sosyal demokratik olarak vasıflandırılabilecek tedbirleri içeriyordu. Bu amaçla çıkarılan birçok kanunun Yüksek Mahkemece anayasaya aykırı bulunması karşısında hiddete kapılan Roosevelt, “milletçe öyle bir noktaya geldik ki, Anayasayı Mahkemeden kurtarmak için harekete geçmek zorundayız” diyordu. 1936 seçimlerinden de ezici bir zaferle çıkan Roosevelt, Yüksek Mahkemenin yapısını değiştirecek bir plan ortaya attı. Buna göre, Mahkemenin yetmiş yaşını aşmış üyelerine (altı üye bu durumdaydı) oy hakkına sahip olacak yardımcı hâkimler verilecekti. Bu planın Kongrede görüşülmesi sırasında Yüksek Mahkeme içtihadını değiştirdi ve bazı “Yeni Dağıtım” kanunlarını onayladı. Böylece çatışma, Roosevelt’in planının yürürlüğe girmesine gerek kalmadan çözüldü (Koopmans, 2003: 59- 60).

Devamı için: http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/62/3/Ozbudun.pdf

22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde Siyasal Partilerin İnternet Sitelerine Bir Bakış

İnternet hayatımızda gün geçtikçe önem kazanmakta ve gittikçe hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. İnternet; ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel. bilimsel ve teknolojik hayatımıza büyük katkılar sağlamaktadır. İnternetle artık her türlü bilgi, belge, resim, doküman, ses ve video dosyası gibi unsurlar tozlu kütüphane raflarından ve bakımsız arşivlerden dijitalleştirilerek çıkartılmış, bilgisayarın fiziksel sınırları ortadan kaldıran teknolojisi sayesinde tüm dünyanın kullanımına açılmıştır. Günümüzde internetle her türlü bireysel ve kurumsal iletişim ve enformasyon ihtiyaçlarımızı rahatlıkla sağlayabilmekteyiz. Yine internet dünya üzerindeki somut mal ve hizmetlerin yanı sıra ve sanat ve fikir ürünlerinin on-line alışverişine imkan sunmakta uçak, tatil, otel, otomobil kiralama gibi rezervasyon işlemlerini yapmaktadır. İnternet sayesinde bankacılık işlemleri ve uluslararası ticari işlemler rahatlıkla yapılmakta ve ulusların maddi sınırları internet ortamının evrenselliğinde yok olmaktadır. Ulusal ve uluslararası ticaretlerde kişi ve kurumlara zaman ve mekan yönünden büyük avantajlar getirmekte paranın ve sermayenin akıcılığında da önemli bir rol oynamaktadır. Yine internet sayesinde kurumlarla olan iletişimimizi, bağlantılarımızı, kayıtlarımızı, kimlik bilgilerimizi, notlarımızı hatta başta interaktif üniversite eğitimi olmak üzere birçok online kurs ve eğitimi alabilmekte hatta köşedeki pizzacıya veya dönerciye online sipariş verebilmekteyiz. Kısaca internet McLuhan’ın deyimiyle “dünyayı global bir köy” haline getiren belki de en etkili medya aracı durumuna gelmiştir. Tabii ki bunda internetin tüm medyaların özelliğini üzerinde toplamasının da önemi büyüktür. İnternet için globalliğin en önemli aktörü demek günümüzde yanlış bir tanımlama olmayacaktır. İnternetin, sandık başında oy verme işlemimizi de ortadan kaldıracağını ve bize seçim sandığını bir nostalji unsuru haline getireceği hatta bugün hayal bile edemeyeceğimiz bir çok rutin işlerimizi, önümüzdeki yıllarda kolayca halledebileceğini şimdiden rahatlıkla söyleyebiliriz.
Dünyada 1 milyardan fazla internet kullanıcısı, Küresel bilişim ağında 400 milyon bilgisayar, 120 milyon alan adı, 110 milyon web ve 90 milyon blog yer almaktadır.
Türkiye’nin ilk internet bağlantısı 12 Nisan 1993’te yapıldı. Ülkemizde 2000 yılında, iki milyon olan internet kullanıcısı bugün 20 milyon sınırına yükselmiştir. Ayrıca ülkemizde 21 milyona varan “Messenger” kullanıcı hesabı ve 15 milyona yakın “Hotmail” uzantılı e-posta adresi bulunmaktadır. Son rakamlar itibarıyla ADSL kullanıcısı sayısı yaklaşık 3.5 milyondur. Ayrıca 500 bin civarında dial-up’la bağlanan kullanıcı olduğu tahmin edilmektedir. ADSL bağlantısına sahip okulların sayısı da 23 bindir. 50 bin civarında ise kablo TV şebekesi üzerinden erişim sağlayan abone bulunmaktadır. Türkiye’de “tr” uzantılı web sayısı 90 bini aşarken, com, org ve net uzantılı weblerle birlikte internette Türkiye kaynaklı alan adı yaklaşık 600 bin civarındadır İnternete bağlı bilgisayar sayısı ise 750 bine ulaşmıştır (Yücel 2007, www.akicraatlar.com, 2007).

İNTERNETİN DİĞER MEDYA ARAÇLARINA GÖRE AVANTAJLARI
Günümüzün en önemli medyası haline gelen internetin, diğer medya araçlarına göre birçok olumlu ve sınırlı da olsa olumsuz yönü bulunmaktadır. Öncelikle olumlu yönleri şu şekilde belirleyebiliriz.
İnternet dışındaki medyalar, izleyicisine-okuyucusuna, iletmek istedikleri mesajları onların bu konudaki istekliliklerine bakmaksızın iletmektedirler. Mesaj bombardımanı altındaki izleyici bunlar arasında seçici algıya yönelmektedir. İnternet ise bireylerin mesaja maruz kalmaktan çok enformasyon aradığı ve masaja gönüllü olarak açık olduğu bir medya olarak kabul edilebilir. Yapılan çalışmalar internet kullanıcılarının interneti alışverişten çok enformasyon edinme amacıyla kullandıklarını göstermiştir (Cardamone ve Rentschler 2006’dan Akt Başfırıncı 2007:10). Bir radyo veya televizyon izleyen birey, bu mecralardan gelen mesajları alırken, kafası dalgın veya başka işle meşgul olabilir yani bedenen izlerken, zihnen başka bir ortamda olabilir. Oysa net ortamındaki birey zihnen ve bedenen etkinliğin içinde yer almakta yani pasif izleyici değil, aktif bir katılımcıdır (Kaye & Medoff, 2001; Lin & Jeffres, 1998).
Televizyonda izleyicinin aktifliği genellikle onu açma ve kapamakla sınırlıdır. Oysa internette email, haber, ürün satın alma, arama motoruna girme, sürekli mesajlaşma ve sohbet odalarında yer almak gibi etkinlikler kullanıcının aktif olarak katılımını gerektirir (
Klasik kitle iletişim araçları, teknik (teknik kapasitesi ölçüde yayınlarını ulaştırabilme), coğrafi (yerel, bölgesel, ulusal hatta uluslar arası olabilme) ve biçimsel (belirlenmiş format, sınırlı zaman veya sayfa sayısıyla) sınırlılıkları nedeniyle, internetin evrensel, akıcı ve esnek gücü karşısında zayıf kalmaktadırlar. Yine internette, geleneksel medyaların vazgeçilmez unsuru olan gatekeeper (eşik bekçisi) olarak nitelendirilen editörlerin olmaması (ya da sınırlı olması) ona, diğer medya unsurlarına oranla daha özgür ve sınırsız bir iletişim ortamı sağlayabilmektedir (Wilcox ve ark. 2005:265, White&Raman 2000:406).
İnternet entegre (bütünleşik) bir medya olması ve bütün diğer iletişim ortamlarını üzerinde toplayabilmesi ona önemli bir avantaj sağlamaktadır. Radyoyu, televizyonu, gazeteyi, mektubu, dergiyi, kısa mesaj imkanını, telefonu, hatta görüntülü telefonu aklımıza gelebilecek bütün iletişim türlerini ve araçlarını bünyesinde barındırmaktadır (Atabek 2003:68).
Gazeteler, dergiler, radyolar ve televizyonlarda uydu aracılığıyla hem yerel hem de global dillerde yayın yapabilmelerine rağmen bu kuruluşların sadece yayıncıların yani medya sahiplerinin ellerinde olduğu ve her bireyin ve kurumun bir medyaya sahip olmasının neredeyse imkansızlığı düşünüldüğünde internetin değil kurumlara, sıradan insanlara bile evrensel iletişim anlamında ne büyük imkanlar sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yönüyle hem bir kitle iletişim aracı hem de bireysel iletişim aracı olarak kabul edebiliriz.
Siber alemdeki web sayfalarının bazı olumsuz yönlerini de şu şekilde belirtebiliriz.  İnternette genelde editörlük sisteminin bulunmaması bazı enformasyon ve haberlerin güvenilirliğini insanların sorgulamasına ve şüphelenmesine neden olmaktadır. Radyo, televizyon ve gazetelerin vazgeçilmezi olan klasik editörlük sisteminin bazı internet kaynaklarında olmaması onları en azından kaynağın güvenilirliği noktasından zayıflatmaktadır. Yine internet ortamında özellikle mali konulardaki bilgilerin kötü amaçlı olarak kullanılması yani insanların korsan sitelere yönlendirilerek (kimlik, kredi kartı ve hesap şifrelerinin kopyalanması gibi yöntemlerle) ekonomik kayıplara uğratılması da internet ortamının güvenilirliğini sorgulatan en önemli unsurlar arasında yer almaktadır.
Özellikle güvenilirlik bağlamında internetin diğer medya araçlarına göre “daha az güvenilir olduğu” genelde kabul gören bir durumdur. Toruk (2007), tarafından çeşitli eğitim seviyesinde bulunan öğrencilerle yapılan bir anket araştırmasında, güvenilirlik bakımından internet, gazete, televizyon ve radyonun arkasından gelmiştir. Fakat bu güvensizlik internetin uçsuz bucaksız ve denetlenemez genel kapsamından kaynaklanmaktadır. Zira siyasal partilerin resmi internet sitelerinde bu güvensizlik olgusunun kullanıcılar üzerinde oluşması olası gözükmemektedir. Amerika’da yapılan bir araştırmada ise özellikle genç nüfus arasında internet daha güvenilir bir medya olarak belirtilmiştir. Yaşı 25’in altında olan genç kesim tarafından internet bir haber kaynağı olarak televizyon ve yazılı basından daha güvenilir bulunmuştur (Yücel 2007). İnternetin güvenilirliği bağlamında farklı ülkelerde farklı sonuçlara erişilebilmektedir.

SİYASAL İLETİŞİMDE İNTERNET KULLANIMININ TARİHSEL SÜRECİ
1992 Başkanlık Seçimleri döneminde Bill Clinton ve Al Gore küçük bir broşürün gördüğü işleve benzer yapıdaki bir Web sitesi oluşturmuşlardı. 1996’de Bob Dole’un ulusal bir televizyon kanalındaki bir canlı yayın tartışmasında Web sitesinin adresini duyurması dikkatleri ve ilgiyi İnternete yöneltmiştir (Tamer, 2000:15). İnternetin siyasal iletişim aracı olarak kullanılması 1996 Amerikan Başkanlık seçimlerinde sınırlı bir etki ile de olsa ilk kez kullanıldığı görülmüştür. İnternet dört yıl sonraki başkanlık seçimlerde ise temel siyasal iletişim araçlarından biri olmayı başarmıştır (Akgün, Keskin & Kalkan 2003:3).
2000 yılından önceki Amerikan Başkanlık seçimi kampanyalarında internet interaktif özelliğe sahip değildi. Web kampanyaları daha çok kaynaktan hedefe ve tek yönlü iletişim amacıyla kullanılıyordu (Stromer-Galley, 2000:112).
İnternetin kapsamlı ve interaktif amaçlı kullanımı 2000 seçimleriyle mümkün olabilmiştir. 2000 Başkanlık Seçimleri sürecinde adaylardan hem George W. Bush’un hem de Al Gore seçim kampanyalarıyla ilgili çok sayıdaki bilgiyi seçmenlere doğrudan sürekli olarak elektronik posta şeklinde göndererek interneti etkili bir mecra olarak kullanmışlardır (Kaid, 2003:677).
ABD’de 2000 yılındaki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi kampanya lideri Larry Purpuro, e-tren adlı bir yöntemle günde 150 değişik mesajı bir milyon seçmene göndermiştir. ABD’de 2004 yılında yapılan son başkanlık seçimlerinde internet kullanıcısı 110 milyon insanın yüzde 12’si her gün seçimle ilgili bir e-posta göndermiştir. Fransa’daki 2007 başkanlık seçimlerinde başkanlığın önemli adayı Ségolène Royal seçim bütçesinin yüzde 10’unu (2 milyon avro) internet tanıtımına ayırmıştır. Ekim 2006’da 1.5 milyon Fransız blog ve web sitelerde seçimle ilgili araştırma yaparken, bu sayı Mart 2007’de 6 milyona yükselmiştir. Adayların web sitelerinin vitrin olarak kullanıldığı seçimlerde, Nicolas Sarkozy resmi sitesinde 270 bin kayıtlı taraftara sahipken, Royal, e-militan adını verdiği sadece 60 bin kişi toplamıştır (Yücel 2007).
2008’de yapılacak olan ABD’de Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olabilmek için sekiz aday adayının Temmuz 2007’de Youtube’ta yaptıkları tartışmalar interaktif özelliğiyle bu alanda bir ilki oluşturmuştur. Tartışmanın en büyük aktörleri başkan adayı olmak için çarpışan iki güçlü isim Barack Obama ve Hillary Clinton’du. Halktan gelen 3,000 kadar sorudan 40’ı seçilip sorulan tartışmada soru soranlar belki de ilk kez video tekniğiyle siber alemde yüz yüze gelmişlerdir. Yine Youtube’da geçen yıl ırkçı ifadeler kullanan bir Cumhuriyetçi adayın gizli video çekimlerini yayınlanmasıyla bu kişi adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştır (Tunç 2007).
Türkiye’de siyasal partilerin internet sayfalarını oluşturmalarının mazisi fazla gerilere gitmez. İnternetle ilk buluşan parti DYP olmuştur. Fakat bu kullanım da Batı’daki ilk örnekleri gibi interaktif iletişim amacı taşımaktan uzaktı.
Türkiye’de internet teknolojisi siyasal iletişim alanında ve özellikle seçim kampanyalarında 3 Kasım 2002 genel seçimleriyle girmiştir. Partiler 2002 yılına kadar her ne kadar internet sitelerini kursalar da web iletişimi bu döneme kadar sınırlı bir ölçüde kullanılabilmiştir (Aktaş 2004:216). ANAP’ın internet teknolojisini diğer partilere göre daha etkin kullanması bu partinin oylarına olumlu etki yapmamış ve parti 2002 seçimlerinde tarihinin en düşük oy yüzdesini almıştır.
Bilindiği gibi 2007 seçimlerinde Televizyon ve radyodan siyasal reklam yapılması Yüksek Seçim Kurulu’nca yasaklanmıştır. Bu yüzden parti ve adaylar mesajlarını Açıkhava mecraları, gazeteler ve internet gibi kitle iletişim araçlarıyla yapmak durumunda kalmışlardır. Seçimlere Adana’da bağımsız katılan bir aday olan Abdurrahman Boztaş ‘Biz fırıldak değiliz’ sloganıyla yapılan siyasal reklam filmi Youtube internet sitesinde 290 bin kez izlenmiştir. Bu reyting rakamlarına ulaşmasının olası en büyük nedeni medya aracılığıyla bu adayın filmine dikkat çekilmesinden hatta biraz da komiklik olsun diye duyurulmasındandır. Üstelik bu reyting bu adaya oy olarak yansımamış aldığı yüz civarında oyla aday seçilememiştir. Bu örneklerden bir sonuca varmak gerekirse internet, milyonlarca dolar yatırarak geleneksel medya organlarına sahip olan patronların aksine, sıradan insanlara çok daha ucuza kendi medyasına sahip olmak ve sesini milyonlara duyurma imkanı sağlamaktadır. İnternetle yükselmek ve inişe geçmek çok kolay hale gelmiştir. Ayrıca internetin siyasal iletişim medyası olarak her geçen gün daha çok önem kazanacağını siyasi kampanyaların belki de en önemli unsuru haline geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

En Son Haberler YENİ

CALL FOR CHAPTERS: DEADLINE EXTENDED TO…

CALL FOR CHAPTERS: DEADLINE EXTENDED TO JUNE 9TH, 2017   CONTEMPORARY APPROACHES TO POLITICAL PARTICIPATION

Description For a sound and working de…

Devamını Oku...

Referandum Kampanyaları, Cumartesi Günü…

Referandum Kampanyaları, Cumartesi Günü Başkanlık Referandumu Paneli’nde Tartışılacak

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü tarafın

Devamını Oku...

CALL FOR CHAPTERS: CONTEMPORARY APPROAC…

Description   For a sound and working…

Devamını Oku...

Dünya Medyasında Türkiye İmajı, Yarın İs…

Dünya Medyasında Türkiye İmajı, Yarın İstanbul’da Tartışılacak

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü tarafın

Devamını Oku...

TASAM’dan 8 Yeni Kitap…

“Ülke Markası” İnşasında Kamu Diplomasis…

“Ülke Markası” İnşasında Kamu Diplomasisinin Stratejik Rolü

Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN tanbul Ünive

Devamını Oku...

TASAM Yeni Adresine Taşındı…

TASAM Yeni Adresine Taşındı

TASAM, İstanbul Merkez Ofisi Tarihî Yar

Devamını Oku...

Siyasal İletişimde Hikaye yada Strateji:…

Siyasal İletişimde Hikaye yada Strateji:Efsaneler,Gerçekler...

Prof. Dr. Ferruh Uztuğ Türkiye’de siya…

Devamını Oku...

Dünya Görüşü, Varlık Tasavvuru ve Düzen…

Dünya Görüşü, Varlık Tasavvuru ve Düzen Fikri: Medeniyet Kavramına Giriş

  Doç. Dr. İbrahim Kalın “…

Devamını Oku...

Liberalizmin Soy Kütüğü…

Liberalizmin Soy Kütüğü

  Yıldız Teknik Ünv. Sosyoloji B…

Devamını Oku...

Prev
Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Çok Okunan Makaleler

İngilizce Makaleler…

Seçim Sistemleri…

&lt;!-- /* Font Definitions */ @font…

Devamını Oku...

Sertifikalı Siyasal Eğitim Pro…

Sertifikalı Siyasal Eğitim Programı

“SİYASET OKULU” PROJESİsp; 

Devamını Oku...

“Kamuoyu Oluşturma” ve “Gündem…

Türkiye’de gündem belirleme konusunda ça…

Devamını Oku...

Türkiye'de Seçimler…

&lt;!-- /* Font Definitions */ @font…

Devamını Oku...

Kamuoyu…

KAMUOYU Kamuoyu kavramı, siyaset b…

Devamını Oku...

Siyasal Kültür…

Her siyasal sistemde, toplum üyelerinin…

Devamını Oku...

Siyasal Partiler…

<!-- /* Font Definitions */ @font-fa…

Devamını Oku...

Kadromuz…

Çalışma Konularımız…

 - Küresel süreçte Türk siyasetindeki ge…

Devamını Oku...

Prev
Next
  • 1
  • 2
  • 3